Kurumiçi İletişim

Kurum içindeki huzurlu ve verimli çalışma ortamı, kurumun hedeflerine ulaşmasında önemli bir yere sahiptir. Bu ortamın sürdürülmesi, sağlıklı ve etkili bir iç iletişim planının oluşturulup uygulanmasıyla sağlanır. Kurum içi iletişim, şirket içinde arzu edilen dengelerin sağlanmasına ve süreç içerisinde korunmasına destek olur. Çalışanların, kurumun hizmet, plan ve hedeflerinden şayet mevcutsa problemlerinden ya da düzeltilmesi gereken unsurlardan haberdar edilmesi, çalışanlarda bir aidiyet duygusu ve takım ruhu oluşturularak, kurum bilincine uygun hareket edilmesinin sağlanmasını hedefler.

Tutarlı bir şekilde uygulanan kurum içi iletişim planı, kurum için pek çok şeyi değiştirebilecek niteliktedir. Bu anlamda kurum kültürünü sağlamlaştırdığı gibi bilinçli ve kurumsal bir yönetim anlayışının ortaya çıkmasını sağlar.

facebook da paylaş twitter da paylaş google-plus da paylaş
© Sinem Uğurgün PR İletişim ve Etkinlik Hizmetleri