Sponsorluk

Sponsorluk etkin bir pazarlama iletişimi aracıdır. Bir etkinliğe ya da projeye destek vererek; kurum, ürün ya da hizmeti tanıtıp, hedeflenen kitle üzerinde etki bırakarak marka imajı oluşturmak ve satın alma tercihini etkilemek sponsorluk bünyesinde gerçekleşir. Günümüzde tüketiciler bir ürün ya da hizmetten öte markaya para vermektedir. Sponsorluk reklam, halkla ilişkiler, satış, teşvik gibi unsurları desteklemek amacıyla yapılır. Kullanılan iletişim kanallarını destekleyerek, hedeflenen kitle üzerindeki etkinin arttırılmasında önemli rol oynar. Kurumların sponsorluktan bir takım beklentileri vardır. Bunlardan bazıları; kurumsal kimliği yerleştirmek, olumlu imaj yaratmak, iyi niyet sağlamak ve topluma katkı sağlamaktır. Kurumun ürün ya da hizmetiyle tutarlı, verimli bir sponsorluk çalışması bu özellikleri bünyesinde barındırır.

facebook da paylaş twitter da paylaş google-plus da paylaş
© Sinem Uğurgün PR İletişim ve Etkinlik Hizmetleri